Vi hos nero tror på at man skal udfordre status quo og tænke anderledes, når der skal implementeres IT-løsninger. Således at der skabes løsninger, der begejstre kunden.
Vi tror samtidig på at for at klare sig i den eksponentielle økonomi og realisere det fuld potentiale, bør hele virksomheden være agil – ikke kun IT-systemudviklingen.

Dette opnås gennem anvendelse af agile metoder med fokus på ledelse frem for management. Og ved at bruge en utraditionel tilgang til problemløsning - både i den måden problemet løses på og selve løsningen.
Ved at fokusere på innovation og udviklingsmetoder, der understøtter innovation. Og ved at fokusere på at binder forretning, IT-systemer og forretningsprocesser sammen - skabes de værdier, normer og måder at tænke på, som udvikler hele organisationen.

Derfor tilbyder nsero unikke konsulentydelser inden for agil projektledelse, forandringsledelse og testledelse, der inspirer og hjælper andre med at levere bedre IT-systemer til gavn for hele virksomheden.