Værdi Baseret Test - En innovativ og utraditionel testmetode

Værdi Baseret Test er et testkoncept, hvor man fokuserer på at skabe værdi for forretningen frem for at finde fejl i it-systemerne.Og det er ikke nok kun at teste it-systemerne. De omliggende processer og den forretningsmæssige værdi  skal også testes.

Registrer dig for at læse mere …