Det Agile Univers

En definition

Mange opfatter agil og Scrum som synonymer. Der er imidlertid meget mere i det agile univers - hvor Scrum indgår som én af byggestene. For at forstå det agile univers, er det vigtigt at se på hvilke elementer, der indgår i universet, og hvordan disse elementer adskiller sig fra det traditionelle univers - som de fleste er bekendt med. Forståelsen af denne "fagre nye verden", bygger på at forstå det allermest grundliggende begreb - nemlig hvad vil det sige at være agil? Der er mange fortolkninger og anvendelser af begrebet agil. Den mest kendte er nok Det Agile Manifest. nsero har, for at konkretisere begrebet yderligere, valgt én fortolkning og en tilhørende specifik definition af begrebet "at være agil", og det er denne definition, som det agile univers bygger på. nsero definerer agil som:

"Hvordan opnår vi størst mulig forretningsværdi, hurtigst muligt - med de ressourcer vi har til rådighed, ved løbende at forbedre produktet og processen"

Den store sammenhæng

Nedenstående figur viser de mange aspekter, som indgår i det agile univers. Udgangspunktet er den agile organisation, og hvordan de enkelte elementer influerer på organisationen. I menuen til høre er de enkelte aspekter forklaret i detaljer, med særlig henblik på hvordan de fortolkes i den agile verden.

Univers