Konsulentydelser

Agile Services

Der kan være mange grunde til at virksomheder ønsker at undersøge det agile univers nærmere. Nogle virksomheder har hørt, hvordan Scrum kan forbedre softwareudviklingsprocessen, men har ikke erfaring med agile metoder. Disse virksomheder har derfor brug for at komme i gang. Andre virksomheder anvender allerede Scrum og agile metoder, og ønsker at komme videre ved at udbrede den agile tankegang til andre dele af organisationen. Endelig er der virksomheder, som har dårlige erfaring med traditionel tilgang til IT-systemudvikling, der gang på gang ikke leverer brugbare IT-løsning. Og de vil derfor gerne prøve "noget helt anden" - for at sikre succes for deres IT-projekter.


Mange organisationer oplever imidlertid store udfordringer med de agile metoder. Det skyldes bl.a. at der sjældent er ressourcer internt i virksomheden med tilstrækkelig agil ekspertise. Det er også svært at gå fra en traditionel til en agil tilgang til IT-systemudvikling. Primært fordi det er en radikal anderledes måde at tænke og arbejde på. Og en tilgang som potentielt påvirker hele den måde organisationen arbejder på.


Hvad kan nsero så tilbyde, som hjælper netop din virksomhed med at få succes med Scrum og agile metoder?


Vi har mere end 10 års erfaring i at implementere agile projekter/programmer og tilbyder konsulentydelser inden for følgende hovedområder:

  1. Agil projektledelse - hvor nsero hjælper virksomheden med at kommer fra at anvende Scrum, XP (eller andre agile projektledelsesmetoder), til at blive en agil udviklingsorganisation gennem aktiv deltagelse og coaching af Scrum mastere og projektledere
  2. Agil forandringsledelse - hvor nsero hjælper med at forberede hele virksomheden på at blive agil - så virksomheden hurtigere og mere præcist kan tilpasse sig nye kundebehov og markedssituationer
  3. Agil Testledelse & QA - hvor nsero sikre at testen ikke forsinker den agile softwareudviklingproces. Men i stedet hjælper med at styre projektet i den retning, hvor der skabes størst muligt forretningsværdi for virksomheden
  4. Agil interimledelse – hvor nsero leder eller opbygger agile teams og afdelinger samt coacher, IT-udviklere, softwaretestere, projektledere, Scrum mastere og mellemledere

Du kan få mere information om de enkelte områder i menuen til højre eller kontakt os for et uforpligtende møde.