Agil Testledelse & QA

Agil Testledelse

nsero tilbyder en anden tilgang til test & QA i agile projekter, der er baseret på mange års erfaring med anvendelse af Værdi Baseret Test i nogle af Danmarks største virksomheder, kombineret med agile testmetoder, som de anvendes i agil udvikling som fx Scrum og Extreme Programming (XP).

Beskrivelse af konceptet

Softwareudviklingsmetoder har udviklet sig radikalt igennem de seneste år, og der er i dag stor fokus på at levere hurtig og målbar værdi til forretningen via agile metoder.

Det ses imidlertid ofte at agile og forretningsfokuserede udviklingsmetoder, bliver forhindret i at levere det fulde udbytte bl.a på grund af utilstrækkelige testmetoder og en ufleksibel tilgang til test. Nogle at de faktorer, som har været med til at gøre den traditionelle tilgang til test utilstrækkelige er:

 • Ændring af udviklingsmetoder mod større og større agilitet
 • Øget konkurrence, hvor virksomhederne skal levere flere nye produkter hurtigere
 • Kunder, der stiller stadig større krav ift. både hastighed og kvalitet
 • Stigende kompleksitet inden for især distribuerede systemarkitekturer som fx SOA

nsero's testkoncept stræber imod at levere et IT-system så tidligt som muligt med størst mulig forretningsmæssig værdi – ud fra de ressourcer, der er til rådighed.

De tre primære elementer for at opnå dette er:

Planlægning – løbende identificeres og prioriteres hvilken forretningsfunktionalitet, der skal testes. Der er hele tiden en proaktiv og positiv holdning til problemerne for at opnå optimal ressourceudnyttelse - og både forretningsprocesser og IT-systemer indgår i planlægningen.
Teamwork – Forretningsspecialister, Softwaretesterer og Systemudviklere samarbejder om at sikre kvaliteten – Power of Three.

Teknik – der anvendes fokuseret letvægtsdokumentation, værktøjer til automatiseret test, daglige statusmøder og koordinering på tværs af alle de teams som indgår i projektet.

nsero gør op med den alment accepterede holdning "at en succesfuld test, er en test hvis formål er at afsløre fejl". I stedet skal test ses som en proces, der hele tiden viser hvor stor forretningsværdi det nyudviklede IT-system tilfører virksomheden.

Udbytte for virksomheden

Det primære udbytte ved anvendelse af konceptet omkring agil test er:

 • Levering af systemet på det tidligste tidspunkt, hvor det giver værdi
 • Løbende sikring af høj kvalitet gennem agil inddragelse af alle interessenter
 • Optimalt tidsforbrug ift. test af de dele af systemet, der er væsentligst for forretningen
 • Tidlig erkendelse af alvorlige fejl i krav, software eller forretningsprocesser
 • Løbende vurdering af fordele og risici på forretningens og kundens præmisser

Et afprøvet koncept

   nsero er en af de førende konsulentvirksomheder herhjemme, i forhold til at udvikle og optimere testprocesser ifbm. agil systemudvikling. Dette gøres altid med et klart forretningsmæssigt udgangspunkt, og med test som et middel til at opnå forretningsmæssige fordele.

Testledelse efter Værdi Baseret Test metoden til kvalitetssikring af projekter og projektleverancer, har været nsero's kernekompetence i mere end 10 år og kan bruges enten som en enkeltstående ydelse eller som en del af et større implementeringskoncept. 

Der er stor forskellen på agil og traditionel tilgangen til test. I nedenstående skema er de væsentligste forskelle i de to begreber sat op mod hinanden.

Agil Test  Traditionel Test
Test er en integreret del af systemudviklingen Test er afkoblet fra systemudviklingen
Antager at systemet er værdiløst og retter sig mod at vise dets værdi for forretningen Antager at systemet er perfekt og retter sig mod at finde fejl
Har acceptkriterier baseret på at vise positive fordele og værdi Har acceptkriterier baseret på at minimere antallet af fejl
Faciliterer hurtig levering og hurtige leverancer Hindrer hurtig udvikling og hurtige leverancer
Fokuserer testteam, udviklingsteam og forretning mod samme fælles mål Skaber konflikter mellem testteam, udviklingsteam og forretning
SKAL have fokus på forretningskrav, rettet mod at finde forretningsfordele Har ofte et meget teknisk fokus, rettet mod at finde fejl
Lægger op til at uddannelse og brug starter før systemet er helt færdigt Systemet skal være helt færdigt før uddannelse og brug kan påbegyndes

"Der er værdi i punkterne til højre, men vi værdsætter punkterne til venstre højere".