IT-virksomhed med løsninger til finanssektoren

Da en dansk IT-virksomhed skulle udvikle et nyt finansieringssystem stod nsero for Program Test Management & Release Management i hele programmet. Programmet ”Optimerede Låneprocesser” bestod F ”Ny Boligproces” og ”Optimerede Kreditprocesser”. nsero varetog opbygning og optimering af en ny rådgiver- og ekspeditionsløsning. Udformning og implementering af agil test og release processer. Agil testledelse af 10 Scrum teams på fire lokationer. nsero gennemførte følgende:

  1. Ledelse af agile forretnings- og accept test samt optimering af performancetest
  2.  Ledelse og koordinering af test og releases mellem de 10 pengeinstitutter, som var kunder til programmets leverancer

  3. Leverandørstyring af underleverandør
  4. Styring og Koordinering af arbejde på tværs af samarbejdspartnere
  5. Udformning og implementering af værktøj til automatiseret testdatagenerering
  6. Ledelse og koordinering af End-2-End test på tværs af alle teams i programmet
  7. Integration af testmiljøer mellem virksomheden, realkreditinstitut og Domstolsstyrelsen
  8. Implementering i programmet af test i SAFe - indbygget kvalitet
  9. Hovedarkitekt bag værdiskabelse i programmet fra systemudvikling til måling af gevinstrealisering i forretningen

Resultat: Fik sat fokus på løbende tilførelse af forretningsværdi, samt løsninger der bandt forretning, processer og IT sammen. Dette resulterede i langt flere og hyppigere leverancer, som skabte værdi for programmets kunder. Udviklingsmodellen, som var meget silo-orienteret, blev desuden ændret til en agil model, hvor udvikling, test og forretning arbejde sammen.