Portal for virksomheders indgang til det offentlige

nsero blev bedt om testassistance i forbindelse med overtagelsesprøven af en offentlig portal. nsero gennemførte følgende:

 1. Udførsel af test cases på portalen
 2. Gennemgang af leverandørens testrapporter med kommentarer til projektledelsen
 3. Udformning af testrapport for virksohedens egenudviklede applikationer på portalen
 4. Mindre gennemgang af projektet mht. projekt- og testledelse, indeholdende forbedringsforslag

Resultat: Kunden fik ud over testassistance en vurdering af projektets samlede tilstand, hvilket ledelsen vurderede som meget værdifuldt.

Og derfor ønskede ledelsen at nsero forsatte i projektet - dog i en anden rolle.

nsero blev efterfølgende bedt om at stå for leverandørstyring, testledelse og QA aktiviteter. nsero gennemførte følgende:

 1. Leverandørstyring; bindeled mellem leverandørerne og kunden
 2. Testledelse, planlægning og gennemførsel af testforløb for kunden
 3. Ansvarlig for kvalitetssikring af alt teknisk dokumentation indeholdende: Udviklingsdokumentation, systemdokumentation, arkitekturdokumentation, sikkerhedsdokumentation og driftsdokumentation
 4. Opbygning af driftsorganisation med tilhørende arbejdsprocesser inklusiv kommunikationsplaner
 5. Opsætning af udviklingsmiljø
 6. Assistance til opbygning af projektkontor med tilhørende arbejdsprocesser og dokumentskabeloner
 7. Medlem af "Capaci-team" taskforce til optimering af portalens performance og stabilitet
 8. Kontraktforhandling i forbindelse med driftsaftale og Service Level Agreement (SLA). Facilitering og kvalitetssikring af driftsservicehåndbog/aftale
 9. Teknisk og forretningsmæssig sparringspartner på alle niveauer i organisationen

Resultat: Ved at fokusere på kommunikationen mellem kunde og leverandør blev samarbejdet vendt til et konstruktivt og proaktivt samarbejde på alle niveauer i organisationen, med det resultat at kunden fik den aftalte leverance til den aftalte tid i den aftalte kvalitet og leverandøren fik realistiske og holdbare arbejdsbetingelser