Dansk tele- og serviceudbyder

Ledelsen ønskede at bringe modenhedsniveauet i hele udviklingsorganisationen op på CMMI niveau 3. Desuden ønskede ledelsen at indføre automatiseret test af alle nyudviklede IT-systemer. nsero gennemførte følgende:

 1. Projektledelse af TMM (Test Maturity Model) projekt indeholdende opbygning af testorganisationen til TMM niveau 3 (svarende til CMMI niveau 3)
 2. Teamleder for regressionstestteamet med ansvar for manuel og automatisk regressionstest, definition af processer og procedurer samt forankring i organisationen
 3. Testledelse af flere testprojekter i programmet
 4. Ansvarlig for overordnet planlægning og ressourceallokering i testafdelingen
 5. Overordnet ansvarlig for tekniske tests, manuelle og automatiserede regressionstests, performancetest, usability test og sikkerhedstest
 6. Sparringspartner for projektchef i testafdelingen
 7. Udformning af ledelsesrapportering for projektchefen
 8. Definition af testorganisationen med roller og ansvarsbeskrivelse - inklusiv mål og rammer for testafdelingen
 9. Synliggørelse af testafdelingen i resten af projektorganisationen gennem en fokuseret kommunikationsstrategi
 10. Ansvarlig for koordinering af testværktøjer/procedurer på tværs af alle testprojekter
 11. Ansvarlig for ledelse af testafdelingen (ca. 30 personer) i projektchefens fravær

Resultat: Testafdelingen fik en ny og mere effektiv organisationsstruktur og gennem en målrettet kommunikationsstrategi blev testafdelingen mere synlig i resten af organisationen. Dette blev bl.a. opnået ved at fokusere på udvikling af mange nye værktøjer og processer specielt inden for planlægning, kommunikation og kvalitetssikring.