Dansk offentlig transportviksomhed

En større dansk offentlig transportorganisation havde behov for projektledelsesassistance, samt assistance til forbedring af testprocesser og testværktøjer i forbindelse med ISO 9000 audit. nsero gennemførte følgende:

 1. Opbygning af testprocedurer og tilhørende dokumentskabeloner med tilhørende udformning af "Best Practise" eksempler. Det hele med tæt integration til den eksisterende projekthåndbog
 2. Forberedelse af ISO 9000 audit af "nye testprocedurer". Procedurerne blev efterfølgende godkendt uden anmærkninger
 3. Forankring af de nye testprocedurer i organisationen
 4. Projektledelse af workflow-projekt: bl.a. færdiggørelse og idriftsættelse af fire løsninger, som gjorde brug af den workflow engine som virksomheden brugte
 5. Analyse med tilhørende anbefaling af Microsoft BizTalk™ workflow engine til erstatning af eksisterende workflow engine
 6. Leverandørscreening af workflow-systemer med tilhørende risiko- og SWOT analyse
 7. Afprøvning (PoC) af specifik leverandørløsning med workshop og mindre implementering
 8. Projektledelse af miljøintegrations projekt: Sikring af fuld integration mellem udviklings-, test- og produktionsmiljøer
 9. Testledelse og teststøtte til følgende projekter: HRS - Hændelsesrapporteringssystem og ToTal - nyt radiosystem
 10. Sparringspartner for ledelsen bl.a. ved udvælgelse af strategisk samarbejdspartner samt optimering af IT-organisationen
 11. Udformning og forhandling af vedligeholdelseskontrakt med workflow-leverandør

nsero's ydelser blev den reference, som andre leverandører heriblandt Devoteam, Microsoft m.fl. blev målt op imod.

Resultat: Der blev skabt synlighed i resten af organisationen ved at fokusere på fremdrift og leverancer, hvilket samtidig hjalp ledelsen med at understøtte kerneforretningen. nsero's konsulent blev brugt som rollemodel og Best Practise i IT-afdelingen. Der blev skabt fokus på vigtigheden af at levere værdi til forretningen.