Kreditvurderingsregister

En førende dansk kreditvurderingsvirksomhed bad nsero om hjælp til at lede virksomhedens test og QA aktiviteter, samt udforme IT-governance inden for QA - indeholdende testprocesser og implementering af tilhørende værktøjer. nsero gennemførte følgende:

  1. Opbygning af testmetoder i Danmark og Norge. Heriblandt udformning at testprocesser og udformning af test- dokumentskabeloner, checklister og Best Practice eksempler.
  2. Indførelse af testværktøjet TestTrack PRO til understøttelse af testprocesserne
  3. Udformning af procedurer til "Delivery Handbook" inden for Change Management og Requirement Management
  4. Udformning og optimering af dokumentskabeloner til projektledelse generelt i virksomheden
  5. Testledelse af 6–7 projektet pr. software release (3 – 6 måneder)
  6. Projektledelse af flere udviklingsprojekter og sparringspartner for alle fastansatte projektledere
  7. Planlægning, koordinering og ledelse af produktionssætning i forbindelse med nye IT-systemer
  8. Sparringspartner for IT-ledelsen bl.a. omkring forretningsimplementering
  9. Ansvarlig for planlægning og gennemførelse af alt test i forbindelse med outsourcing af alle IT-systemer til driftscenter i England. Desuden ansvarlig for udformning af komplet systemdokumentation og udformning af fall-back planer
  10. Ansvarlig for at bringe et større konverteringsprojekt tilbage på sporet (Turn-around projekt). Forretningskritiske systemer skulle migreres fra en Mainframe- til en decentral platform. nsero stod for projekt og testledelse af projektet, der blev leveret inden for den oprindelige fastsatte tidsramme

Resultat: Virksomheden fik et metodeapparat til kvalitetsstyring af softwareudvikling. Dette gav et markant løft i kvaliteten af de leverede IT-systemer. QA og testprocesserne indgik som en vigtig del ved udformningen af en ny leveranceorganisation i den Nordiske region.  Endelig skabte nsero ekstra værdi for IT-afdelingen, ved at fungere som coach og sparringspartner for ledelse og medarbejdere