Global offshore virksomhed inden for olie og gas

Da en verdensomspændende offshore virksomhed, inden for olie- og gasudvinding, skulle have lavet digitale vandmærker til deres elektroniske dokumenthåndteringssystemer og udformet en platform til visning at teknisk dokumentation offshore, bistod nsero med agil projektledelse. Begge projekter var af international karakter, og de enkelte projektteams var placeret i henholdsvis Europa, USA og Asien. nsero gennemførte følgende:

  1. Udformning af løsning til håndtering af "digitale vandmærker" for at sikre IP- (Intellectual Property) rettigheder og overholde juridiske forpligtigelse. Nytænkning og innovative løsningsforslag leverede systemet på halvdelen af den afsatte tid og til 1/10 af det afsatte budget.
  2. Udformning af dokumentportal til håndtering af alt teknisk dokumentation i forbindelse med virksomhedens nybygninger på et asiatisk værft. Løsningen blev bygget på en Microsoft SharePoint platform med bl.a. replikering over satellitforbindelser. Udviklingen foregik i tæt samarbejde mellem projektteams i Europa og Asien. Projektet blev gennemført som et agilt projekt i en ikke agil organisation.

Resultat: De to projekter dannede en helt nye standard for udformning og gennemførsel af projekter i virksomheden - både med hensyn til udformning af løsning og måden projekterne blev gennemført på. Begge projekter satte en ny reference inden for kvalitet, tid og pris af IT-leverancer, samt viste nye måder at samarbejdet på mellem IT-afdelingen og forretning. Dokumentportalen blev desuden brugt til at markedsføre IT-afdelingen over for  både IT-styrekomiteen og resten af organisationen.