nsero Projekter

Danmarks største jobportal

En af Danmarks mest besøgte jobportaler stod over for at skulle udvikle en helt ny portal og samtid skifte IT-platform og udviklingsværktøj (CMS). Projektet skulle som noget nyt styres og udvikles efter Scrum metoden. nsero bistod med agil testledelse og støtte til agil projektledelse. nsero gennemførte følgende:

  1. Testledelse af testafdeling og salgsmedarbejdere inkl. kundeservicemedarbejdere
  2. Udformning af agil teststrategi, testplaner og test cases, herunder udformning af testskabeloner og processer til resten af organisationen
  3. Opsætning og konfiguration af JIRA workflow til: Fejlhåndtering, Scrum planlægning og Release Management
  4. Projektledelse og leverandørstyring af underleverandør til projektet
  5. Sparring med ledelsen omkring opbygning af ny permanent testorganisation
  6. Coaching af virksomhedens testmanager

Resultat: Projektet var under stort tidspres for at levere en ny portal. Projektet havde desuden en meget stor forretningsstrategisk betydning. Man valgte at brug Scrum metoden, selvom ingen i projektet havde erfaring med Scrum eller agile udviklingsmetoder. Ved at kombinerer de to metoder Scrum og Værdi Baseret Test lykkedes det at opbygge et højtlydende projektteam, med fokus på at levere forretningsværdi, og at levere projektet inden for den fastsatte tid.
Projektet havde i starten tilknyttet en agil mentor, en af Danmarks førende eksperter i agile systemudvikling, og hans overordnede kommentar til projektet var; ”Jeg har aldrig set et projekt, der så hurtigt var i stand til at bruge Scrum så effektivt” og "Det er første gang jeg har set test som en medspiller i projektet, som regel er de altid modspillere”.  Han vurderede desuden at Værdi Baseret Test var blandt de absolut bedste agile testmetode, han havde oplevet