nsero Projekter

Overordnet dansk myndighed - Koncern IT

Da et større offentligt ESDH-projekt (Elektroniske Sags- og Dokument- Håndteringssystem) skulle igangsættes, blev nsero bedt om at opbygge og lede en testorganisation, samt bistå ved rekruttering af medarbejdere til fastansættelse; herunder en fastansat teamleder for testafdelingen og adskillige testmedarbejdere. nsero gennemførte følgende:

  1. Opbygning at testafdeling - herunder: Ansvarlig for udformning af testprocesser og procedurer. Ansvarlig for udformning af testdokumentskabeloner, checklister, Best Practice eksempler m.m. Ansvarlig for implementering af HP Quality Center 9.2 testsuite i hele organisationen
  2. Rekruttering af testmedarbejdere til fastansættelse i virksomheden: 1. Testmanager, 1 Testkoordinator og 2 Test teamleads
  3. Rekruttering af interne testere med forretningsviden og erfaring med sagsbehandling
  4. Daglig ledelse af testafdelingen med direkte reference til programchefen samt fast medlem af tværfagligt programkoordineringsudvalg
  5. Udformning og implementering af Deployment- og Release Management procedurer for 6 parallelle testmiljøer
  6. Forestod forhandlingerne af testmiljøer med driftsleverandøren
  7. Sparring og coaching af myndighedens andre testorganisationer

Resultat: Myndigheden fik en testorganisation som var serviceorienteret og designet til at give ESDH programmet størst mulig succes. Testen var rette mod at sikre at de nyudviklede IT-systemer understøttede arbejdsgange og forretningsprocesser. Det lykkedes at rekruttere alle nødvendige testmedarbejdere på 3 måneder