nsero Projekter

Danske Softwarehus med speciale i offenlige IT

Da et stort dansk softwarehus med mere end 3.500 ansatte ønskede at flytte et af sine strategiske produkter til en SAP platform, og samtidig ønskede at gennemføre udviklingsprocessen efter Scrum-metoden, bistod nsero med agil testledelse og agil coaching af projektets Scrum Mastere samt andre af projektets interessenter. nsero gennemførte følgende:

  1. Opbygning af helt ny testorganisation baseret på agile principper og Værdi Baseret Test. Heriblandt  indførelse af nye agile testprocedurer, agile testværktøjer og oplæring af medarbejderne i agil test
  2. Daglig ledelse af testteam med 9 agile testere og overordnet ansvarl for testledelse af 6 parallelle Scrum teams
  3. Opbygning af komplet End-2-End testmiljøer og udformning af agile Release Management procedurer i SAP. Det blev muligt at transportere fra udviklingsmiljø til testmiljø på daglig basis. Før indførelsen af agil Release Management var det kun muligt at transportere på månedlig basis
  4. Koordinering på tværs af 6 Scrum teams inden for systemudvikling, test og udformning af forretningsprocesser. Desuden agil coaching af Scrum Masters, Product Owner og Scrum teams
  5. Strategisk sparring med afdelingsledelsen omkring udvikling og fremadrettet implementering af agil test og QA i virksomheden. Endvidere bistod nsero med rekruttering af en agil testmanager til fastansættelse i virksomheden

Resultat: Projektet fik et agilt QA/test setup, som fuld ud understøtter Scrum metoden inkl. agile Release Management. Testen sikrede at der var fokus på skabelse af forretningsværdi for hele projektet. Projektet blev opfattet som ”Best Practice” inden for agil udvikling og blev agilt referenceprojekt i virksomheden.