nsero Projekter

Projekt 09 - Dansk søgetjenste og medieportal

En større dansk medievirksomhed havde brug for interim ledelse af deres interne "IT-support og QA” afdeling. Desuden ønskede virksomheden hjælp til udformning af IT-governance  for test & QA i forbindelse med en PRINCE 2 implementering. nsero bistod med organisatorisk implementering af Test- og Release Management processer og  gennemførte følgende:

  1. Daglig ledelse at intern IT-support- og QA afdeling
  2. Projektledelse af flere projekter, herunder videreudvikling af eksisterende IT-systmer til understøttelse af nye kundevendte produkter og serviceydelser
  3. Testledelse af alle IT-udviklingsprojekter i virksomheden
  4. Leverandørstyring i forbindelse med underleverancer til forskellige udviklingsprojekter
  5. Procesoptimering inden for IT-systemudvikling, test og Relese Management indeholdende fastlæggelse af KPI'er, strategi og organisationsændringer
  6. Udformning af testprocesser og værktøjer som en del af virksomhedens implementering af PRINCE2 rammeværk
  7. Udformning af Release Management processer og værktøjer som en del af virksomhedens implementering af PRINCE2 rammeværk
  8. Sparring med IT-ledelsen samt mellemledere i drifts- og udviklingsafdelingen
  9. Coaching af virksomhedens testmanager

Resultat: Virksomheden fik ledelse at deres Support og QA afdeling indtil nye organisatoriske ændringer var implementeret. Mange processer blev optimeret og leveranceprocessen, fra udvikling til idriftsættelse, blev væsentligt forbedret og stabiliseret.